select language:     Български English

Протоколи от заседания на ОбС - 2021 г.

Протокол № 19/29.01.2021 г. - публикуван на 01.02.2021 г.

Протокол № 20/26.02.2021 г. - публикуван на 01.03.2021 г.

Протокол № 21/12.03.2021 г. - публикуван на 15.03.2021 г.

Протокол № 22/09.04.2021 г. - публикуван на 12.04.2021 г.

Протокол № 23/23.04.2021 г. - публикуван на 26.04.2021 г.

Протокол № 24/28.05.2021 г. - публикуван на 31.05.2021 г.

Протокол № 25/30.06.2021 г. - публикуван на 01.07.2021 г.

Протокол № 26/30.07.2021 г.- публикуван на 03.08.2021 г.

Протокол № 28/29.08.2021 г. - публикуван на 31.08.2021 г.

Протокол № 29/30.09.2021 г. - публикуван на 01.10.2021 г.

Протокол № 30/29.10.2021 г. - публикуван на 01.11.2021 г.

Протокол № 31/30.11.2021 г. - публикуван на 02.12.2021 г.

Протокол № 32/23.12.2021 г. - публикуван на 29.12.2021 г.