select language:     Български English

Протоколи от заседания на ОбС - 2021 г.

Протокол № 19/29.01.2021 г. - публикуван на 01.02.2021 г.

Протокол № 20/26.02.2021 г. - публикуван на 01.03.2021 г.

Протокол № 21/12.03.2021 г. - публикуван на 15.03.2021 г.

Протокол № 22/09.04.2021 г. - публикуван на 12.04.2021 г.