select language:     Български English

Публично обсъждане на проект за бюджет 2021 г. на Община Криводол

П О К А Н А

        На основание чл. 84, ал.6 от Закона за публичните финанси Община Криводол  организира публично обсъждане на Проекта за Бюджет за 2021 година .


       Обсъждането ще се проведе на 15.01.2021 г. от 10.30 часа в Заседателната зала на общината.

      Във връзка с въведените ограничителни мерки с цел овладяване разпространението на COVID-19 и поради обявена извънредна епидемична обстановка в страната към настоящия момент, съгласно Решение № 355 на МС от 25.11.2020 г.и заповед на министъра на здравеопазването за въведени временни противоепидемични мерки,

публичното обсъждане ще протече при спазване на следните мерки и изисквания:

  • На входа на залата ще бъде осигурен пропускателен режим и дезинфектанти.
  • Няма да  се допуска струпване на хора
  • Спазване на дистанция от 1,5 м.
  • Задължително е  използването  на лични предпазни средства/маски,  ръкавици и др./
  • В залата ще бъдат допускани до 5 лица
  • Всички въпроси, мнения и предложения ще бъдат ограничени в рамките на 3 минути.

       Каним гражданите на общината, кметове на кметства, юридически лица, представители на средствата за масово осведомяване, ръководители на бюджетни звена, общински съветници и други заинтересовани лица, да вземат участие в публичното обсъждане, при стриктно спазване на посочения ред .

       Проекта за Бюджет  е публикуван на сайта на Община Криводол. Заинтересованите лица могат да депозират своите предложения и становища  в деловодството на Община  Криводол или на електронен  адрес: krivodol@mbox.is-bg.net

Проект за бюджет 2021 г.

Рамка проект за бюджет 2021 г.

08-01-2021 | виж всички новини | Принтирай Изпрати