select language:     Български English

РЕГИСТЪР ДЕКЛАРАЦИИ НА КМЕТОВЕ И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ МАНДАТ 2019-2023 Г.

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР

на подадените декларации по чл. 35 от Закона за  противодействие на корупцията

и отнемане на незаконно придобитото имущество

от Кметове и Кметски наместници в Община Криводол

 

 

№ по ред

 

Име и фамилия

 

 

Длъжност

 

Чл. 35,ал. 1,  т. 1

          (за несъвместимост)

 

 

Чл. 35,ал. 1,  т. 3

(за промяна в декларация за несъвместимост)

 

 

Чл. 35,ал. 1, т. 2

Част II

 

 

Чл.35, ал.1, т.4

(за промяна по т.2)

 

         1.

Христо Доков

 

Кмет Община

Криводол

Декларация

 

Декларация

 

          2.

Валентин Кирилов

Зам.-кмет

Община Криводол

Декларация

 

Декларация

 

            

             3.

.

     

Петьо Дахлев

Зам.-кмет

Община Криводол

      

Декларация

 

     

        Декларация

 

         4.

 

Цветан Андров

 

 

Кмет на кметство

Пудрия

 

Декларация

 

 

 

Декларация

 

        5.

Евгени Димитров

Кмет на кметство

Лесура

Декларация

 

Декларация

 

         6.

Илия Перчинков

Кмет на кметство Краводер

Декларация

 

Декларация

 

          7.

Юрий Кацарски

Кмет на кметство

Ракево

Декларация

 

Декларация

 

          8.

Любомир Младенов

Кмет на кметство Градешница

Декларация

 

Декларация

 

          9.

Красимир Гешев

Кмет на кметство

Галатин

Декларация

 

Декларация

 

         10.

Ивайло Диманов

Кметски наместник

с. Ботуня

Декларация

 

Декларация

 

        11.

Ивайло Илиев

Кметски наместник

с. Добруша

Декларация

 

Декларация

 

        12.

Светлана Иванова

Кметски наместник

 с. Главаци

Декларация

 

Декларация

 

        13.

Йордан Аврамов

Кметски наместник

с. Фурен

Декларация

 

Декларация

 

        14.

Янчо Георгиев

Кметски наместник

 с. Уровене

Декларация

 

Декларация

 

         15.

Петя Петрова

Кметски наместник

 с. Осен

Декларация

 

Декларация

 

        16.

 

Тихомир Трифонов

 

Кметски наместник

с. Г. Бабино

Декларация

 

Декларация

 

         17.

Габриела Цекова

 

Кметски наместник

с. Баурене

Декларация

 

Декларация