select language:     Български English

РЕГИСТЪР ДЕКЛАРАЦИИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ МАНДАТ 2019-2023 Г.

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР

на подадените декларации по чл. 35 от Закона за  противодействие на корупцията

и отнемане на незаконно придобитото имущество

на общински съветници в Община Криводол

 

 

№ по ред

 

Име и фамилия

 

 

Длъжност

 

Чл. 35,ал. 1,  т. 1

          (за несъвместимост)

 

 

Чл. 35,ал. 1,  т. 3

(за промяна в декларация за несъвместимост)

 

 

Чл. 35,ал. 1, т. 2

Част II

 

 

Чл.35, ал.1, т.4

(за промяна по т.2)

 

1.

Петър Комитски

 

Председател ОбС

 

Декларация

 

Декларация

 

2.

Валерий Гълъбов

Общински съветник

Декларация

 

Декларация

 

3.

Георги Костадинов

Общински съветник

Декларация

 

Декларация

 

4.

Евгени Ефремов

Общински съветник

Декларация

 

Декларация

 

5.

Светла Борисова

Общински съветник

Декларация

 

Декларация

 

6.

Йордан Иванов

Общински съветник

Декларация

 

Декларация

 

7.

Константин Петров

Общински съветник

Декларация

 

Декларация

 

8.

Маргарита Кацарска

Общински съветник

Декларация

 

Декларация

 

9.

Момчил Върбанов

Общински съветник

Декларация

 

Декларация

 

10.

Николай Митрофанов

Общински съветник

Декларация

 

Декларация

 

11.

Румен Илиев

Общински съветник

Декларация

 

Декларация

 

12.

Светлин Върбанов

Общински съветник

Декларация

 

Декларация

 

13.

Цветомира Димова

Общински съветник

Декларация

 

Декларация