select language:     Български English

Решение № ВР-05-ПР/2012

Решение № ВР-05-ПР/2012 за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда - публикувано на 07.03.2012 г.