select language:     Български English

Резултати от проведени консултации за подвижна секционна избирателна комисия

На 16.09.2014 год. от 15.00 часа в Община Криводол, на основание чл. 91, ал.1 от Изборния кодекс и Решение № 881-НС/08.09.2014 г. на ЦИК, във връзка с Решение № 672-НС/13.08.2014 г. на ЦИК, се проведоха консултации за определяне състава на Подвижна секционна избирателна комисия за произвеждане на Избори за народни представители на 05.10.2014 г.
След станалите разисквания, присъстващите приеха разпределението на ръководните длъжности и членовете да бъде, както следва:
1.      Председател - Коалиция за България
2.      Зам.председател – ПП ДПС
3.      Секретар – ПП ГЕРБ
                       4. Членове:
·         ПП ГЕРБ 1 (един)
·         КБ 1 (един)
·         ПП АТАКА – 0 (нула)
·         РБ – 0 (нула)
·         ББЦ 0 (нула)