select language:     Български English

Резултати от проведените консултации

На 10.09.2014 год. от 15.00 часа в Община Криводол, на основание чл. 91, ал.1, 2 и 3 от Изборния кодекс, във връзка с релевантни решения на ЦИК и ОИК Криводол,  се проведоха консултации за определяне състава на Секционна избирателна комисия № 001 – стационарна, за произвеждане на частичен избор за кмет на кметство Ракево на 12.10.2014 г.
След станалите разисквания, присъстващите приеха разпределението на ръководните длъжности и членовете да бъде, както следва:
1.      Председател - ПП ГЕРБ
2.      Зам.председател – Коалиция за България
3.      Секретар – ПП ДПС
                        4. Членове:
·         ПП ГЕРБ 2 (двама)
·         КБ 1 (един)
·         ПП АТАКА – 1 (един)
·         РБ – 0 (нула)
·         ББЦ 0 (нула)
 
 
 
На 16.09.2014 год. от 16.00 часа в Община Криводол, на основание чл. 91, ал.1, 2 и 3 от Изборния кодекс, във връзка с релевантни решения на ЦИК и ОИК Криводол, се проведоха консултации за определяне състава на Секционна избирателна комисия № 002 – подвижна, за произвеждане на частичен избор за кмет на кметство Ракево на 12.10.2014 г.
След станалите разисквания, присъстващите приеха разпределението на ръководните длъжности и членовете да бъде, както следва:
1.      Председател - ПП ГЕРБ
2.      Зам.председател – Коалиция за България
3.      Секретар – ПП ДПС
                       4. Членове:
·         ПП ГЕРБ 1 (един)
·         КБ 1 (един)
·         ПП АТАКА – 0 (нула)
·         РБ – 0 (нула)
·         ББЦ 0 (нула)