select language:     Български English

ОБЯВА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Предоставяне на електронни съобщителни услуги за нуждите на Община Криводол”

СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЧРЕЗ ОБЯВА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Предоставяне на електронни съобщителни услуги за нуждите на Община Криводол” по обособени позиции: Обособена позиция №1: „Чрез мобилна обществена клетъчна мрежа с национално покритие по стандарт GSM/UMTS” и Обособена позиция №2: „Чрез фиксирана телефонна мрежа”

  1. Обява – публикувано на 26.01.2017 г.
  2. Документация – публикувано на 26.01.2017 г.
  3. Информация в АОП – публикувано на 26.01.2017 г.
  4. Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти – публикувано на 02.02.2017 г.
  5. Информация в АОП за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти – публикувано на 02.02.2017 г.
  6. Протокол №1– публикувано на 13.02.2017 г.
  7. Протокол №2 - публикувано на 21.02.2017 г.
  8. Договор ОП 1

       9. Договор ОП 2

  •  Приложение 1