select language:     Български English

СЪОБЩЕНИЕ ДО ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ ЗА ОБЩИНА КРИВОДОЛ

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Уведомяваме Ви, че на основание чл. 91, ал. 1, 2 и 3 от Изборния кодекс, на 27.08.2014 год. от 13.00 часа в заседателната зала на Общинска администрация Криводол, ще се проведат консултации за състав на Секционни избирателни комисии за произвеждане на избори за Народно събрание на 05.10.2014 г.
За участие в срещата е необходимо да представите документите, посочени в чл. 91, ал. 4 и 5 от Изборния кодекс и Решение № 672-НС/13.08.2014 г. на ЦИК.