select language:     Български English

СЪОБЩЕНИЕ ДО ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ ЗА ОБЩИНА КРИВОДОЛ

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Уведомяваме Ви, че на основание чл. 91, ал. 1, 2 и 3от Изборния кодекс, на 10.08.2014 год. от 15.00 часа в заседателната зала на Общинска администрация Криводол, ще се проведат консултации за състав на Секционна избирателна комисия за произвеждане на частичен избор за кмет на Кметство Ракево на 12.10.2014 г.
За участие в срещата е необходимо да представите документите, посочени в чл. 91, ал. 4 и 5 от Изборния кодекс. Упълномощените лица трябва да представят пълномощно от представляващите партията или коалицията, в което изрично да е записано, че се отнася до произвеждане на частичен избор за кмет на кметство Ракево на 12.10.2014 г.