select language:     Български English

СЪОБЩЕНИЕ ДО ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ ЗА ОБЩИНА КРИВОДОЛ

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Уведомяваме Ви, че на основание чл. 90 и чл. 91от Изборния кодекс, на 16.09.2014 год. от 15.00 часа в заседателната зала на Общинска администрация Криводол, ще се проведат консултации за състав на Подвижна секционна избирателна комисия за произвеждане на избори за Народно събрание на 05.10.2014 г.