select language:     Български English

Структура

Мандат 2019-2023

Брой съветници - 13

 

Председател - Петър Спасов Комитски

телефон - 09117/20 11

 

Членове:

Валерий Цветков Гълъбов                       

Георги Николов Костадинов                     

Евгени Ангелов Ефремов                          

Иван Георгиев Иванов           

Йордан Желязков Иванов                         

Константин Стефанов Петров                           

Маргарита Благоева Кацарска                   

Момчил Вениславов Върбанов                 

Николай Иванов Митрофанов                                                          

Румен Драганов Илиев                                                              

Светлин Николов Върбанов                      

Цветомира Лазарова Димова

 

Постоянни комисии към ОбС

 

I. Постоянна комисия по финанси и бюджет, общинска собственост, приватизация и инвестиционна политика, програми и проекти

        1. Момчил Вениславов Върбанов –  Председател

        2. Иван Георгиев Иванов – Секретар

        3. Константин Стефанов Петров  – Член

        4. Евгени Ангелов Ефремов – Член

        5. Николай Иванов Митрофанов – Член

 

II. Постоянна комисия по МСМА, териториално развитие, екология, ред законност и връзки с обществеността и бизнеса.

        1. Иван Георгиев Иванов –  Председател

        2. Момчил Вениславов Върбанов – Секретар

        3. Йордан Желязков Иванов  – Член

        4. Валерий Цветков Гълъбов – Член

        5. Светлин Николов Върбанов – Член

 

III. Постоянна комисия по хуманитарни дейности (образование, култура, здравеопазване, социални дейности и трудова заетост, религия, младежта и спорта) и прилагане на ЗПКОНПИ

        1. Маргарита Благоева Кацарска – Председател

        2. Георги Николов Костадинов – Секретар

        3. Цветомира Лазарова Димова – Член

        4. Румен Драганов Илиев – Член

        5. Евгени Ангелов Ефремов – Член