select language:     Български English

Структура

Мандат 2019-2023

Брой съветници - 13

 

Председател - Петър Спасов Комитски

 

Членове:

Валерий Цветков Гълъбов                       

Георги Николов Костадинов                     

Евгени Ангелов Ефремов                                 

Йордан Желязков Иванов                         

Константин Стефанов Петров                           

Маргарита Благоева Кацарска                   

Момчил Вениславов Върбанов                 

Николай Иванов Митрофанов                                                          

Румен Драганов Илиев

Светла Ангелова Андрова-Борисова                                                           

Светлин Николов Върбанов                      

Цветомира Лазарова Димова

 

Постоянни комисии към ОбС

 

I. Постоянна комисия по финанси и бюджет, общинска собственост, приватизация и инвестиционна политика, програми и проекти

        1. Светла Ангелова Андрова-Борисова   –  Председател

        2. Момчил Вениславов Върбанов – Секретар

        3. Константин Стефанов Петров  – Член

        4. Евгени Ангелов Ефремов – Член

        5. Николай Иванов Митрофанов – Член

 

II. Постоянна комисия по МСМА, териториално развитие, екология, ред законност и връзки с обществеността и бизнеса.

        1. Момчил Вениславов Върбанов –  Председател

        2. Светла Ангелова Андрова-Борисова   – Секретар

        3. Йордан Желязков Иванов  – Член

        4. Валерий Цветков Гълъбов – Член

        5. Светлин Николов Върбанов – Член

 

III. Постоянна комисия по хуманитарни дейности (образование, култура, здравеопазване, социални дейности и трудова заетост, религия, младежта и спорта) и прилагане на ЗПКОНПИ

        1. Маргарита Благоева Кацарска – Председател

        2. Георги Николов Костадинов – Секретар

        3. Цветомира Лазарова Димова – Член

        4. Румен Драганов Илиев – Член

        5. Евгени Ангелов Ефремов – Член