select language:     Български English

Структура

Мандат 2023-2027

Брой съветници - 13

 

Председател - Валентин Лазаров Кирилов

Членове:                        

 Вероника Пламенова Василева                 

 Евгени Ангелов Ефремов                          

 Илиян Йорданов Еленков                         

 Йордан Желязков Иванов                       

Любима Руменова Асенова- Тодорова    

Маргарита Благоева Кацарска               

Момчил Вениславов Върбанов                

Петър Ангелов Ангелов                                       

Петър Григоров Спасов                                        

Стефан Юриев Кацарски                                                                                   

Цветелина Каменова Петрова                       

Юрий Юриев Кацарски        

 

Постоянни комисии към ОбС

Постоянна комисия по финанси и бюджет, общинска собственост, приватизация и инвестиционна политика, програми и проекти

        1. Момчил Вениславов Върбанов –  Председател

        2. Йордан Желязков Иванов – Секретар

        3. Вероника Пламенова Василева – Член

        4. Евгени Ангелов Ефремов    – Член

        5. Цветелина Каменова Петрова – Член

Постоянна комисия по МСМА, териториално развитие, екология, ред законност и връзки с обществеността и бизнеса.

       1. Любима Руменова Асенова- Тодорова –  Председател

        2. Вероника Пламенова Василева  – Секретар

        3. Евгени Ангелов Ефремов    – Член

        4. Петър Григоров Спасов – Член

        5. Стефан Юриев Кацарски  – Член

Постоянна комисия по хуманитарни дейности (образование, култура, здравеопазване, социални дейности и трудова заетост, религия, младежта и спорта) и прилагане на ЗПК

        1. Маргарита Благоева Кацарска –  Председател

        2. Илиян Йорданов Еленков – Секретар

        3. Петър Ангелов Ангелов – Член

        4. Петър Григоров Спасов – Член

        5. Юрий Юриев Кацарски  – Член