select language:     Български English

Транспорт

Транспортната инфраструктура е представена от ж.п. линия Мездра - Видин с две ж.п. гари - в Криводол и Ракево.

Автотранспортната схема се състои от 38 км четвъртокласна пътна мрежа и около 80 км държавни пътища.