select language:     Български English

Турнир по шахмат.

Турнир по шахмат

Местната комисия за борба срещу противообществени прояви ще проведе турнир по шахмат на 11.09.2020 г. от 8:30 ч. в клуба на МКБППМН.

Записване след попълване на декларация от родител.

За контакти – обществените възпитатели и в стая № 11 на общинска администрация.  Краен срок – сряда - 9.09.2020 г.  до 17:00 часа.

08-09-2020 | виж всички новини | Принтирай Изпрати