select language:     Български English

Вакантна офицерска длъжност във военно формирование 48960-София

ОБЯВА 1

Офисът за военен отчет в общини Мездра, Криводол и Роман обявява, че със заповед №РД-880/15.07.2022 г. на Командира на Командване за логистична поддръжка е обявена  1(една)  вакантна офицерска длъжност във военно формирование 48960-София, чрез приемане на военна служба на лице, завършило гражданско висше училище в страната или в чужбина.

Документи се приемат до:

30.09.2022 год. включително.

Допълнителна информация за изискванията към кандидатите, необходимите документи и реда за кандидатстване може да се получи от:
1. Офис за военен отчет в община Мездра /стая 308 на община Мездра/ или на тел. 091055718, 0910 92356, 09123 2310, 092624044, 0888218242;

Офис за военен отчет в община Роман /стая 309 на община Роман/;
3.Офис за военен отчет в община Криводол/старата сграда на община Криводол/;

4.Военно окръжие ІІ степен – Враца

гр. Враца, ул. Алеко Константинов № 10, тел.092 62 40 44,

GSM 0884541327

 

ОБЯВА 2

Офисът за военен отчет в общини Мездра, Роман и Криводол обявява, че със заповед ОХ- 659/11.07.2022 г. на министъра на отбраната на Република България е обявена вакантна длъжност за офицер във военно формирование 34630-София от състава на Военновъздушните сили чрез приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба).

Документи се приемат до:

11.08.2022 год. включително.

Допълнителна информация за изискванията към кандидатите, необходимите документи и реда за кандидатстване може да се получи от:
1. Офис за военен отчет в община Мездра /стая 308 на община Мездра/ или на тел. 091055718, 0910 92356, 09123 2310, 092624044,0888218242;

Офис за военен отчет в община Роман /стая 309 на община Роман/;
3.Офис за военен отчет в община Криводол/старата сграда на община Криводол/;

4.Военно окръжие ІІ степен – Враца

гр. Враца, ул. Алеко Константинов № 10, тел.092 62 40 44,

GSM 0884541327

 

ОБЯВА 3

Офисът за военен отчет в общини Мездра, Криводол и Роман обявява, че със заповед №РД-876/14.07.2022 г. на Командира на Командване за логистична поддръжка са обявени  31(тридесет и една)  вакантни войнишки длъжности във военно формирование 57260-Ловеч, чрез приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина.

Документи се приемат до:

26.08.2022 год. включително.

Допълнителна информация за изискванията към кандидатите, необходимите документи и реда за кандидатстване може да се получи от:
1. Офис за военен отчет в община Мездра /стая 308 на община Мездра/ или на тел. 091055718, 0910 92356, 09123 2310, 092624044, 0888218242;

Офис за военен отчет в община Роман /стая 309 на община Роман/;
3.Офис за военен отчет в община Криводол/старата сграда на община Криводол/;

4.Военно окръжие ІІ степен – Враца

гр. Враца, ул. Алеко Константинов № 10, тел.092 62 40 44,

GSM 0884541327

 

ОБЯВА 1

ОБЯВА 2

ОБЯВА 3

 

 

04-08-2022 | виж всички новини | Принтирай Изпрати