select language:     Български English

Във връзка с отоплителния сезон на Министерство на Труда и Социалната политика.

Във връзка с отоплителния сезон  на Министерство на Труда и Социалната политика.

По инициатива на кмета на община Криводол Христо Доков  е създадена организация за подпомагане на възрастните хора, трудно подвижните и социално - слабите жители на Общината,  във връзка с подаването на заявления от тяхна страна в Дирекция „ Социално подпомагане“ гр. Криводол за отоплителния сезон 2020г.-2021г. Здравните медиатори по европейски проект BG05M9OP001-2.018-0037-C03 "Заедно можем повече" към общината ще попълват заявленията на нуждаещите се граждани. В момента здравните медиатори приемат граждани всеки ден в старата Община на адрес ул. „ Освобождение“№4, а от вторник 28.07.2020г ще ходят и по селата по предварително определен график.

На 28.07.2020г. от 08,30ч. ще бъдат в с.Пудрия, а от 9,30ч ще бъдат в с. Главаци.

Предстои да се изготви график и за останалите села, като жителите и ще бъдат предварително информирани от съответните кметства. Призоваваме всички жители, които имат затруднения за попълване на заявленията и финансова невъзможност да посетят общинската служба „Социално подпомагане“ гр. Криводол да се възползват от безплатната услуга на здравните медиатори към община Криводол. За повече информация се обърнете към местните кметства, или на информационния център на община Криводол или позвънете на телефон 0879516531

23-07-2020 | виж всички новини | Принтирай Изпрати