select language:     Български English

Във връзка с разпоредбите на чл.38, ал. 5 от Закона за енергийната ефективност

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЕТО ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ВИДНО МЯСТО В СГРАДАТА НА ИЗДАДЕН СЕРТИФИКАТ ЗА ЕНЕРГИЙНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Във връзка с разпоредбите на чл.38, ал. 5 от Закона за енергийната ефективност, която гласи, че собствениците на сгради с разгъната застроена площ над 250 кв.м., за които има издаден сертификат за енергийни характеристики, са длъжни да поставят сертификата на видно място сградата и чл.15, ал.3 от Наредба № Е-РД-04-1 от 22.01.2016г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради, община Криводол съобщава, че на всяка обследвана и сертифицирана за енергийна ефективност сграда, следва да бъде поставено на видно място копие от челната страница на сертификата за енергийни характеристики.

 

05.07.2021 г.

05-07-2021 | виж всички новини | Принтирай Изпрати