select language:     Български English

ВиК

Водоснабдяването на територията на общината се осъществява от ВиК АД - Враца, подрайон Криводол.

Част от селищата се снабдяват с вода от водоснабдителна система “Кобиляк” - Градешница, Лесура, Баурене, Добруша, Ракево, Галатин, Фурен и Осен.

Селата Краводер, Пудрия, Големо Бабино и гр. Криводол - от собствен водоизточник “Мътница”, с. Главаци - от “Средна бара”.

От собствени водоизточници се снабдяват и селата Урвене и Ботуня.