select language:     Български English

ЗАПОВЕД № 146 гр. Криводол, 16.03.2021 год

ЗАПОВЕД

№ 146

гр. Криводол, 16.03.2021 год.

На основание чл. 44, ал. 2 и чл. 44, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с удължаване срока на извънредната епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и Протокол от заседание на Общинския кризисен щаб Криводол от 05.03.2021 г.,

НАРЕЖДАМ:

Удължавам срока на мерките, предвидени в Заповед № 128/05.03.2021 г. на Кмета на Община Криводол, считано от 16.03.2021 г. до 31.03.2021 г.

      Контрол по изпълнението на заповедта ще осъществявам лично.

            Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички заинтересовани страни за сведение и изпълнение.

            Заповедта да бъде обявена на интернет и фейсбук страницата на Общината.

ХРИСТО ДОКОВ

Кмет Община Криводол

ЗАПОВЕД 

17-03-2021 | виж всички новини | Принтирай Изпрати