select language:     Български English

Детска градина ,,Славейче’’- разновъзрастова група ,,Моливко’’се включиха в националната акция ,,Децата тръгват на училище’’

Детска градина ,,Славейче’’-

разновъзрастова група ,,Моливко’’се включиха

в националната акция ,,Децата тръгват на училище’’

 

      

Най – голяма опасност застрашаваща здравето и живота на децата остава движението по пътищата.Особено важна е ролята на детската градина и училището, които трябва да възпитат култура на безопасно поведение на пътя от най – ранна възраст.  

      Основната задача, стояща за разрешаване пред детската градина, е създаването на условия за опазване здравето и живота на децата и предпазването им от рискове, свързани с пътно – транспортната обстановка. Малките не познават добре правилата за движение по улицата, а вече като първокласници им предстои самостоятелно да ходят на училище и да бъдат активни участници в движението.

     Обучението по БДП на децата от ПВ е изключително значимо като превантивна мярка за предвиждане и изпреварване на риска,  служи за защита на живота и здравето на нашите деца.

     Реализирани дейности:

I Дейност – Пет минутка по безопасност на движението

ТЕМА: ,, Поведение на пешеходците по пътя’

Защо улицата трябва да се пресича само на определените за това места?

Защо е опасно да пресичаш улицата тичешком?

Защо е опасно да пресичаме улицата по двойки  или като се държим за ръка?

Защо е опасно да се движим по групи?

 Защо най – често децата и възрастните хора попадат под колите?

Защо за пресичащ пешеходец е опасен момента, когато се разминават два автомобила?

II Дейност  - Словесна игра ,,Правилно – неправилно’’

Правила: При правилно действие вдигате зелен флаг при неправилно –червен флаг.

Разказът се казва ,,Безопасен път до ДГ’’

     Една сутрин Стоян стана рано и тръгна за ДГ.Тръгна по средата на улицата/червен флаг/.Къде трябва да върви Стоян?/да,по тротоара/

Пресича направо през улицата/ червен флаг/. Добре, не сте съгласни- пресича на пешеходната пътека/зелен флаг/.

Стоян закъснява за ДГ ,бърза много и се оглежда  напред и назад/червен флаг/А, да оглежда се  наляво,а после на дясно. Пресича бързо ,но внимателно.Върви по бордюра на тротоара/червен флаг/- по навътре по тротоара.Стига светофар и минава на червено/червен флаг/- на зелено.И така Стоян успешно стигна до ДГ без произшествия, защото спазваше правилата за улично движение.

III Дейност - Подвижна  игра  ,,Направи светофар’’

 

 Педагогически екип:

Старши учители - Емилия П. Божинова и Румяна И. Петрова

 

Основната задача, стояща за разрешаване пред детската градина, е създаването на условия за опазване здравето и живота на децата и предпазването им от рискове, свързани с пътно – транспортната обстановка. Малките не познават добре правилата за движение по улицата, а вече като първокласници им предстои самостоятелно да ходят на училище и да бъдат активни участници в движението. Затова е важно да бъдат усвоени знания и умения, свързани с пътнотранспортната безопасност

 

19-10-2016 | see all news | Print Send