select language:     Български English

Новини

Детска градина ,,Славейче’’- разновъзрастова група ,,Моливко’’се включиха в националната акция ,,Децата тръгват на училище’’

Детска градина ,,Славейче’’- разновъзрастова група ,,Моливко’’се включиха в националната акция ,,Децата тръгват на училище’’          Най – голяма опасност застрашаваща здравето и живота на децата остава движението по пътищата.Особено важна е ролята на детската градина и училището, които т...

19.10.2016