select language:     Български English

Проекти на нормативни документи - 2020 г.

Проект на Програма за развитие на физическото възпитание и спорт в Община Криводол за периода 2020-2024 г. - публикувана на 27.02.2020 г.