select language:     Български English

ЧАСТИЧНИ ИЗБОРИ 2021

 

1.Указ № 113 от 27.04.2021 г.

2. Изборен кодекс с изменения от 07.05.2021г.

3. Хронограма 

 

Централна избирателна комисия (ЦИК) - https://www.cik.bg

Общинска избирателна комисия (ОИК) Криводол - https://oik0621.cik.bg/chmi27.06.2021

тел.:0877095855 e-mail: oik0621@cik.bg

 

За контакти с организационно-техническия екип в Община Криводол:

ръководител на ОТЕ: Анелия Николова – секретар на общината

тел.: 0877180045

e-mail: krivodol@mbox.is-bg.net

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА КОНСУЛТАЦИИ ЗА СИК ( Публикувано на 22.05.2021г.)