Възможности за развитие на туристическия бизнес

Екотуризмът е приоритетен отраслов сектор на българската икономика. Богатото природно и културно наследство на района предоставя солидна база за развитието на този поминък в Община Криводол и за създаването на модерни и атрактивни туристически продукти.

Ски туризъм: Продължителната зима, полегатите хълмисти склонове, неописуемо красивата зимна гледка на природата в този край са отлична предпоставка за развитието на ски туризма в региона.

Колотуризъм: Прекрасната природа, криволичещите пътеки и живописните пейзажи са достатъчни фактори за развитието на този спорт.

Ловен туризъм: Този вид развлекателен спорт е развит още в далечното минало, когато прадедите ни са изхранвали семействата си именно чрез ловуване на дивеч, тъй като тези земи са населявани още в най - дълбока древност. В момента е достатъчно усъвременен и има голяма популярност.

Селски туризъм: Начело с общинския град Криводол, районът е предимно от китни населени места с интересна етнокултура и самобитност валидни за целият северозападен район на страната ни.

Свещен и религиозен туризъм: Наличието на много исторически забележителности: Римска вила "Рустика" при с. Урвене, Манастира "Свети Йоан Предтеча" известен като Градешки манастир, Манастира "Иван Пусти" наричан още Мътнишкият манастир" и много други свещени и религиозни забележителности са достатъчен капитал за развитието на такъв вид туризъм.

Пещерен туризъм: Територията която заема общината има добри предпоставки за развитието на пещерен туризъм в землищата на селата Ботуня и Главаци.