Към настоящия момент на територията на община Криводол действат следните здравни заведения:

  • Звено за спешна медицинска помощ към Врачанския център в град Криводол.
  • Жителите на Община Криводол се обслужват от 6 общо-практикуващи лекари.
  • В общинският град има изградена и модернизирана Клинична лаборатория спомагаща по-точното диагностициране от страна на лекарите.
  • За здравето на жителите на общината се грижат 3 стоматолози в съвременно оборудвани стоматологични кабинети.

Всички съществуващи здравни заведения - като сграден фонд и оборудване са предоставени за ползване от регистрираните семейни лекари.