2016 г.

Решение №339/19.10.2016 г.

Решение №458/15.12.2016 г.

2017 г.

Решение №126/20.04.2017 г.

Определение №242/26.04.2017 г.

Определение №326/31.05.2017 г.

Решение №239 от 03.07.2017 г. - публикувано на 06.07.2017 г.

Решение №291/21.07.2017 г. - публикувано на 26.07.2017 г.

Решение №351/16.10.2017 г.- публикувано на 20.10.2017 г.

Решение №441/23.11.2017 г. - публикувано на 28.11.2017 г.

Решение №487 от 15.12.2017 г. - публикувано на 21.12.2017 г.

2018 г.

Решение № 66 от 22.02.2018 г. - публикувано на 27.02.2018 г.

Решение № 67 от 22.02.2018 г. - публикувано на 27.02.2018 г.

Определение на АС от 26.03.2018 г. - публикувано на 28.03.2018 г.

Определение № 165 от 27.03.2018 г. - публикувано на 02.04.2018 г.

Определение № 216 от 25.04.2018 г. - публикувано на 27.04.2018 г.

Решение № 237 от 15.06.2018 г. - публикувано на 20.06.2018 г.

Определение  на АС от 27.07.2018 г. - публикувано на 07.08.2018 г.

Определение на АС от 27.08.2018 г. - публикувано на 30.08.2018 г.

Решение № 359 от 16.10.2018 г. - публикувано на 19.10.2018 г.

Решение № 396 от 13.11.2018 г. - публикувано на 20.11.2018 г.

2019 г.

Определение  на АС от 25.02.2019 г. - публикувано на 05.03.2019 г.

Решение № 164 на АС от 17.04.2019 г. - публикувано на 23.04.2019 г.

Определение  на АС от 23.04.2019 г. - публикувано на 02.05.2019 г.

Определение  на АС  от 27.05.2019 г.  - публикувано на 30.05.2019 г.

Решение № 284  на АС от 02.07.2019 г. - публикувано на 16.07.2019 г.

Определение  на АС  от 09.07.2019 г.  - публикувано на 16.07.2019 г.

Решение № 367 на АС от 15.07.2019 г - публикувано на 18.07.2019 г.

Определение  на АС Враца от 09.08.2019 г. - публикувано на 14.08.2019 г.

Определение  на АС Враца от 19.08.2019 г. - публикувано на 22.08.2019 г.

Решение № 454 на АС Враца от 04.11.2019 г. - публикувано на 04.12.2019 г.

Решение № 500  на АС Враца от 21.11.2019 г.- публикувано на 18.12.2019 г.

Решение № 544 от 12.12.2019 г. на АС Враца - публикувано на 20.12.2019 г.

Определение  на АС Враца от 18.12.2019 г.- публикувано на 20.12.2019 г.

Определение на АС Враца от 20.12.2019 г. - публикувано на 27.12.2019 г.

2020 г.

Определение от 20.01.2020 г. на АС Враца - публикувано на 23.01.2020 г.

Решение № 417 на ВАС София от 13.01.2020 г. - публикувано на 20.02.2020 г.

Разпореждане на АС Монтана от 18.02.2020 г. - публикувано на 20.02.2020 г.

Определение от 25.02.2020 г. на АС Враца - публикувано на 27.02.2020 г.

Определение от 25.02.2020 г. на АС Монтана - публикувано на 27.02.2020 г.

Разпореждане на АС Враца от 26.02.2020 г. - публикувано на 02.03.2020 г.

Определение на АС Враца от 11.03.2020 г. - публикувано на 13.03.2020 г.

Определение на АС Враца от 13.03.2020 г. - публикувано на 20.03.2020 г.

Решение № 114 от 18.03.2020 г. на АС Враца - публикувано на 20.03.2020 г.

Решение № 144 от 06.04.2020 г. на АС Враца - публикувано на 13.04.2020 г.

Решение № 114 от 18.03.2020 г. на АС Враца (влязло в законна сила на 07.04.2020 г.) - публикувано на 23.04.2020 г.

 Решение № 544 от 12.12.2019 г. на АС Враца (влязло в законна сила на 21.01.2020 г.) - публикувано на 11.05.2020 г.

Решение № 172 от 13.04.2020 г. на АС Монтана - публикувано на 11.05.2020 г.

Решение № 151 от 02.06.2020 г. на АС Враца - публикувано на 08.06.2020 г.

Решение  № 172 от 13.04.2020 г. АС Монтана (влязло в законна сила на 29.05.2020 г) - публикувано на 10.06.2020 г.

Решение № 144 от 06.04.2020 г. на АС Враца (влязло в законна сила на 04.06.2020 г.) - публикувано на 15.06.2020 г.

Решение № 151 от 02.06.2020 г. на АС Враца (влязло в законна сила ) - публикувано на 01.07.2020 г.

Решение № 285 от 14.08.2020 г. на АС Враца - публикувано на 19.08.2020 г.

Решение № 285 от 14.08.2020 г. на АС Враца (влязло в законна сила на 03.09.2020 г.) - публикувано на 16.09.2020 г.

2021 г.

Определение № 162 на АС Враца от 21.04.2021 г. - публикувано на 26.04.2021 г.