Заповед № 243 с. Ботуня

Заповед № 244 с. Главаци

Заповед № 245 с. Краводер

Заповед № 224 До всички населени места на територията на община Криводол

Заповед №139/02.08.2018г. на Директора на Областна Дирекция Земеделие

 

Пасища, мери и ливади за индивидуално ползване 2017/2018 г.

Пасища, мери и ливади за индивидуално ползване 2019 г.

 

ПРОТОКОЛ по чл. 37и, ал. 6 от ЗСПЗЗ за окончателно разпределение на пасища, мери и ливади

ПРОТОКОЛ по чл. 37и, ал. 6 от ЗСПЗЗ за окончателно разпределение на пасища, мери и ливади 2018-2019г.

ПРОТОКОЛ по чл. 37и, ал. 6 от ЗСПЗЗ за окончателно разпределение на пасища, мери и ливади  2019-2020г.

ПРОТОКОЛ по чл.37и, ал.10 от ЗСПЗЗ на  Областна Дирекция "Земеделие"

Пасища, мери и ливади индивидуално ползване

Пасища, мери и ливади за общо  ползване

Протокол по чл.37м от ЗСПЗЗ 2018г.

Протокол по чл.37м от ЗСПЗЗ 2019г.

Протокол по чл.37м от ЗСПЗЗ 2023

Пасища, мери и ливади индивидуално ползване 2020

Пасища, мери и ливади за общо  ползване 2023

Пасища, мери и ливади индивидуално ползване 2023

Протокол по чл.37и, ал. 6 от ЗСПЗЗ 2023-2024 г.

Протокол  по чл.37и, ал. 6 от ЗСПЗЗ 2024-2025 г.