Отчет за  дейността на Общински съвет - Криводол за периода 01.07.2023 г. – 31.12.2023 г.

Отчет за дейността на Общински съвет -  Криводол за периода 01.01.2023 г. – 30.06.2023 г.

Отчет за дейността на Общински съвет -  Криводол за периода 01.07.2022 г. – 31.12.2022 г.

Отчет за дейността на Общински съвет -  Криводол за периода 01.01.2022 г. – 30.06.2022 г.

Отчет за дейността на Общински съвет -  Криводол за периода 01.07.2021 г. – 31.12.2021 г.

Отчет за дейността на Общински съвет -  Криводол за периода 01.01.2021 г. – 30.06.2021 г.

Отчет за дейността на Общински съвет -  Криводол за периода 01.07.2020 г. – 31.12.2020 г.

Отчет за дейността на Общински съвет Криводол за периода 01.01.2020 г. - 30.06.2020 г.

Отчет - за дейността на Общински съвет Криводол за периода  01.07.2019 г. - 31.12.2019 г.

Отчет - за дейността на Общински съвет Криводол за периода 01.01.2019 г. - 30.06.2019 г.

Отчет - за дейността на Общински съвет Криводол за периода  01.07.2018 г. - 31.12.2018 г.

Отчет за дейността на Общински съвет Криводол за периода 01.01.2018 г. - 30.06.2018 г.

Отчет за дейността на Общински съвет Криводол за периода 01.07.2017 г. – 31.12.2017 г.

Отчет за дейността на Общински съвет Криводол и неговите комисии за периода  01.01.2017 г. - 30.06.2017 г.

Отчет за дейността на Общински съвет Криводол  и неговите комисии за периода   01.07.2016 г. – 31.12.2016 г.

Отчет за дейността на Общински съвет Криводол и неговите комисии за периода 01.01.2016 г. - 30.06.2016 г.

Отчет за дейността на Общински съвет Криводол и нговите комисии за периода 01.07.2014 г. - 31.12.2014 г.

Отчет за дейността на Общински съвет Криводол и неговите комисии за периода 08.11.2011 г.-31.12.2013 г.