Мандат 2023-2027

Брой съветници - 13

 

Председател - Валентин Лазаров Кирилов - КП „ЛЕВИЦАТА!“

                     

Вероника Пламенова Василева – „КП ЛЕВИЦАТА!“                    

Евгени Ангелов Ефремов - ПП „БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ“          

Илиян Йорданов Еленков - ПП ГЕРБ                           

Йордан Желязков Иванов - ПП ГЕРБ                         

Любима Руменова Асенова-Тодорова  - ПП ГЕРБ       

Маргарита Благоева Кацарска - ПП ГЕРБ                 

Момчил Вениславов Върбанов - ПП ГЕРБ                  

Петър Ангелов Ангелов - ПП „БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ“            

Петър Григоров Спасов - ПП ГЕРБ                                

Стефан Юриев Кацарски -  МК „БЪДЕЩЕ ЗА РОДИНАТА“ – ВМРО, ЗНС

Цветелина Каменова Петрова - ПП „БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ“                                              

Юрий Юриев Кацарски - МК „БЪДЕЩЕ ЗА РОДИНАТА“ – ВМРО, ЗНС    

 

 

Постоянни комисии към ОбС

Постоянна комисия по финанси и бюджет, общинска собственост, приватизация и инвестиционна политика, програми и проекти

        1. Момчил Вениславов Върбанов –  Председател

        2. Йордан Желязков Иванов – Секретар

        3. Вероника Пламенова Василева – Член

        4. Евгени Ангелов Ефремов    – Член

        5. Цветелина Каменова Петрова – Член

Постоянна комисия по МСМА, териториално развитие, екология, ред законност и връзки с обществеността и бизнеса.

       1. Любима Руменова Асенова- Тодорова –  Председател

        2. Вероника Пламенова Василева  – Секретар

        3. Евгени Ангелов Ефремов    – Член

        4. Петър Григоров Спасов – Член

        5. Стефан Юриев Кацарски  – Член

Постоянна комисия по хуманитарни дейности (образование, култура, здравеопазване, социални дейности и трудова заетост, религия, младежта и спорта) и прилагане на ЗПК

        1. Маргарита Благоева Кацарска –  Председател

        2. Илиян Йорданов Еленков – Секретар

        3. Петър Ангелов Ангелов – Член

        4. Петър Григоров Спасов – Член

        5. Юрий Юриев Кацарски  – Член