Община Криводол се състои от 15 населени места.

Брой на населението на общината: 8 754 жители

Брой на населението по населени места:

Населено място Жители
гр. Криводол 3 453
с. Баурене 351
с. Ботуня 113
с. Галатин 580
с. Главаци 200
с. Голямо Бабино 226
с. Градешница 401
с. Добруша 143
с. Краводер 740
с. Лесура 771
с. Осен 160
с. Пудрия 617
с. Ракево 681
с. Уровене 124
с. Фурен 194

/регистрирани по постоянен адрес към 15.03.2016 г./

Криводол е един от най-младите градове във Врачанска област. През 1880 г. наброява 982 жители, в началото на XX век те вече са 1117. В следвоенната 1946 г. в Криводол живеят 2812 човека.