Транспорт

Транспортната инфраструктура е представена от ж.п. линия Мездра - Видин с две ж.п. гари - в Криводол и Ракево.

Автотранспортната схема се състои от 38 км четвъртокласна пътна мрежа и около 80 км държавни пътища.


ВиК

Водоснабдяването на територията на общината се осъществява от ВиК АД - Враца, подрайон Криводол.

Част от селищата се снабдяват с вода от водоснабдителна система “Кобиляк” - Градешница, Лесура, Баурене, Добруша, Ракево, Галатин, Фурен и Осен.

Селата Краводер, Пудрия, Големо Бабино и гр. Криводол - от собствен водоизточник “Мътница”, с. Главаци - от “Средна бара”.

От собствени водоизточници се снабдяват и селата Урвене и Ботуня.


Електроснбдяване

Електроснабдяването на селищата от общината се осигурява от "Енергоснабдяване" - клон Криводол.

Подстанция захранва отделните селища чрез изградената електропроводна мрежа.

Мрежата не е съобразена с потребностите на всички абонати.