select language:     Български English

Инвестиционни предложения и разрешителни 2015 г.

Инвестиционно предложение от "АГРО-СТИЛ-06" ЕООД

"Изграждане на нова ядрена мощност от най-ново поколение на площадката на АЕЦ "Козлодуй"  Решението по ОВОС е достъпно на интернет страницата на МОСВ в Превантивна дейност/ОВОС/Решение по ОВОС-2015 г./  http://www.moew.government.bg/?show=top&cid=630

Обява за срещи за обществено обсъждане - Държавно предприятие "Радиоакивни отпадъци"

Съобщение по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

Инвестиционно предложение от Христо Григоров Христов

Инвестиционно предложение от Митко Георгиев Николов

Инвестиционно предложение от Стефан Димитров Апостолов

Инвестиционно предложение от Цветелин Николов Петков

Инвестиционно предложение от Костадин Георгиев Костадинов

Инвестиционно предложение от кмета на Община Криводол

Инвестиционно предложение от Цветелина Георгиева Алипиева

Проектиране на строителството на железопътна линия София - Видин

Съобщение на Басейнова дирекция "Дунавски район"

Инвестиционно предложение от Венцислав Станев Радевски

Инвестиционно предложение от Петър Георгиев Данчев

Инвестиционно предложение от Цветелина Георгиева Алипиева

Уведомление за инвестиционно предложение на "Топила Груп" ЕАД от РИОСВ