Уведомление за инвестиционно предложение от "БАЛАНС-СК" ЕООД
08.12.2023 14:31
Изтегли
Инвестиционно предложение от "АПИС АГРО 98" ЕООД
08.12.2023 14:31
Изтегли
Инвестиционно предложение от Десислава Дилова Диловска
08.12.2023 14:32
Изтегли
Инвестиционно предложение от "ХЕЛИ 2001" ЕООД
08.12.2023 14:33
Изтегли
Инвестиционно намерение от Дирекция "Поземлени отношения и комасация"
08.12.2023 14:50
Изтегли
Инвестиционно предложение от Любомир Петров Пешев
08.12.2023 14:51
Изтегли
Инвестиционно предложение от Петър Георгиев Данчев
08.12.2023 14:52
Изтегли
Инвестиционно предложение от Петър Георгиев Данчев
08.12.2023 14:52
Изтегли
Инвестиционно предложение от ЗП Ивелина Йорданова
08.12.2023 14:53
Изтегли
Инвестиционно предложение от Емилия Борисова Давидова
11.12.2023 14:18
Изтегли
Инвестиционно предложение от Валентин Спасов Сълков
11.12.2023 14:19
Изтегли
Инвестиционно предложение от ЗП Ивелина Йорданова
11.12.2023 14:20
Изтегли
Инвестиционно предложение от Николай Лалчов Николов
11.12.2023 14:21
Изтегли
Инвестиционно предложение от Десислава Николова Никова
11.12.2023 14:21
Изтегли
Инвестиционно предложение от Янчо Цветков Костов
11.12.2023 14:22
Изтегли
Уведомление за инвестиционно предложение от Иван Георгиев Монов
11.12.2023 14:22
Изтегли
Инвестиционно предложение от Виргиня Тодорова Симеонова
11.12.2023 14:23
Изтегли
Инвестиционно предложение от Петър Георгиев Данчев
11.12.2023 14:24
Изтегли
Инвестиционно предложение от Ириней Стефанов Каменов
11.12.2023 14:24
Изтегли
Инвестиционно предложение от "ГЛОБАЛ КОНСЪЛТИНГ ГРУП" ЕООД
11.12.2023 14:25
Изтегли
Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС от ДП "Национална компания "Железопътна инфраструктура"
14.12.2023 10:24
Изтегли
Искане за преценяване на необходимостта от ОВОС от Топила Груп ЕАД
14.12.2023 10:25
Изтегли
Искане за преценяване на необходимостта от ОВОС от "Хели 2001" ЕООД
14.12.2023 10:25
Изтегли
Искане за преценяване на необходимостта от ОВОС от "Хели 2001" ЕООД
14.12.2023 10:26
Изтегли
Искане за преценяване на необходимостта от ОВОС от ЗС Ивелина Йорданова
14.12.2023 10:27
Изтегли
ЗАДАНИЕ ЗА ОБХВАТ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКЛАДА ЗА ЕКОЛОГИЧНАТА ОЦЕНКА НА ПУРБ В ДУНАВСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ 2016-2021
14.12.2023 10:27
Изтегли