select language:     Български English

Инвестиционни предложения и разрешителни 2016 г.

Уведомление за инвестиционно предложение от "БАЛАНС-СК" ЕООД

Инвестиционно предложение от "АПИС АГРО 98" ЕООД

Инвестиционно предложение от Десислава Дилова Диловска

Инвестиционно предложение от "ХЕЛИ 2001" ЕООД

Инвестиционно намерение от Дирекция "Поземлени отношения и комасация"

Инвестиционно предложение от Любомир Петров Пешев

Инвестиционно предложение от Петър Георгиев Данчев

Инвестиционно предложение от Петър Георгиев Данчев

Инвестиционно предложение от ЗП Ивелина Йорданова

Инвестиционно предложение от Емилия Борисова Давидова

Инвестиционно предложение от Валентин Спасов Сълков

Инвестиционно предложение от ЗП Ивелина Йорданова

Инвестиционно предложение от Николай Лалчов Николов

Инвестиционно предложение от Десислава Николова Никова

Инвестиционно предложение от Янчо Цветков Костов

Уведомление за инвестиционно предложение от Иван Георгиев Монов

Инвестиционно предложение от Виргиня Тодорова Симеонова

Инвестиционно предложение от Петър Георгиев Данчев

Инвестиционно предложение от Ириней Стефанов Каменов

Инвестиционно предложение от "ГЛОБАЛ КОНСЪЛТИНГ ГРУП" ЕООД