select language:     Български English

Инвестиционни предложения и разрешителни 2017

Уведомление за инвестиционно предложение от "СЕВЕРОЗАПАД" ЕООД

 Уведомление за инвестиционно предложение от Георги Иванов Комитски

Уведомление за инвестиционно предложение от Силвия Красимирова Иванова

Уведомление за инвестиционно предложение от Веселина Петрова Радионова

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от ЙОРДАН СЛАВЧЕВ ТРЪНСКИ

Уведомление за инвестиционно предложение от ЙОРДАН СЛАВЧЕВ ТРЪНСКИ

Уведомление за инвестиционно предложение от Община Враца

Уведомление за инвестиционно предложение от "АПИС АГРО 98" ООД

Уведомление за инвестиционно предложение от РУМЯНАКА НИКОЛОВА РЕЙНА

Уведомление за инвестиционно предложение от ЕВГЕНИ ИВАНОВ НИКОЛОВ

Уведомление за инвестиционно предложение от ПЛАМЕН МИРОНОВ ПАВЛОВ

Уведомление за инвестиционно предложение от МИЛЕН ВАЛЕРИЕВ ТАУРС

Уведомление за инвестиционно предложение от д-р Орлин Цветанов Димитров