Уведомление за инвестиционно предложение от "СЕВЕРОЗАПАД" ЕООД
14.12.2023 10:51
Изтегли
Уведомление за инвестиционно предложение от Георги Иванов Комитски
14.12.2023 10:52
Изтегли
Уведомление за инвестиционно предложение от Силвия Красимирова Иванова
14.12.2023 10:55
Изтегли
Уведомление за инвестиционно предложение от Веселина Петрова Радионова
14.12.2023 10:56
Изтегли
Уведомление за инвестиционно предложение
14.12.2023 10:56
Изтегли
Уведомление за инвестиционно предложение от ЙОРДАН СЛАВЧЕВ ТРЪНСКИ
14.12.2023 12:17
Изтегли
Уведомление за инвестиционно предложение от ЙОРДАН СЛАВЧЕВ ТРЪНСКИ
14.12.2023 12:18
Изтегли
Уведомление за инвестиционно предложение от Община Враца
14.12.2023 12:18
Изтегли
Уведомление за инвестиционно предложение от "АПИС АГРО 98" ООД
14.12.2023 12:19
Изтегли
Уведомление за инвестиционно предложение от РУМЯНАКА НИКОЛОВА РЕЙНА
14.12.2023 12:20
Изтегли
Уведомление за инвестиционно предложение от ЕВГЕНИ ИВАНОВ НИКОЛОВ
14.12.2023 12:25
Изтегли
Уведомление за инвестиционно предложение от ПЛАМЕН МИРОНОВ ПАВЛОВ
14.12.2023 12:25
Изтегли
Уведомление за инвестиционно предложение от МИЛЕН ВАЛЕРИЕВ ТАУРС
14.12.2023 12:26
Изтегли
Уведомление за инвестиционно предложение от д-р Орлин Цветанов Димитров
14.12.2023 12:27
Изтегли
Искане за преценяване на необходимостта от ОВОС от Силвия Красимирова Иванова
14.12.2023 12:28
Изтегли
Искане за преценяване на необходимостта от ОВОС от "Северозапад" ЕООД
14.12.2023 12:28
Изтегли
Искане за преценяване на необходимостта от ОВОС от "ЕВРО ПАРК И РЕЛАКС" ЕООД
14.12.2023 12:29
Изтегли
Инвестиционно предложение от "АПИС АГРО 98"ООД
14.12.2023 12:30
Изтегли