select language:     Български English

МЕСТНИ ИЗБОРИ 2023г.

МЕСТНИ ИЗБОРИ 29 октомври 2023

Указ на президента

Изборен кодекс

Хронограма за Местни избори 2023 г.

 

Централна избирателна комисия (ЦИК) - https://www.cik.bg

 

Общинска избирателна комисия (ОИК) Криводол:

Адрес

гр. Криводол, ул. "Освобождение" № 13

Контакти

Телефон: 0876346086

email:oik0621@cik.bg

website:oik0621.cik.bg

За контакти с организационно-техническия екип в Община Криводол:

ръководител на ОТЕ: Анелия Николова – секретар на общината

тел.: 0877180045 e-mail: krivodol@mbox.is-bg.net

 

Избори за кметове на кметства ще се произвеждат във всички населени места на община Криводол

За гласуване по настоящ адрес заявления могат да се подават по електронен път през интернет страницата на ГД ГРАО на адрес: https://regna.grao.bg/

Не се изисква електронен подпис!

Адресната регистрация по настоящ адрес в съответното населено място трябва да е извършена най-малко 6 месеца преди изборния ден – до 28 април 2023 г. включително

Важно: Гражданите, подали заявление за гласуване по настоящ адрес, могат да направят справка за адреса на избирателната секция в данните от окончателните избирателни списъци за гласуване след 17.10.2023 г.

            Избирателите могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

            - през Интернет на адрес https://www.grao.bg/elections/.

- чрез стационарен или мобилен телефон – на номер 08001 4726, безплатно за цялата страна.

 

Методически указания МАШИНА

Методически указания ХАРТИЯ

СИМУЛАТОР НА МАШИННО ГЛАСУВАНЕ

 

СЪОБЩЕНИЯ ЗА КОНСУЛТАЦИЯ НА СИК - Обявено на 18.09.2023 г.

СЪОБЩЕНИЯ ЗА КОНСУЛТАЦИИ ЗА ОИК  - Обявено на 18.08.2023 г.

 

Списък на СИК и ПСИК