Исторически музей в гр. Криводол, съдържащ експонати от "етнокултура Градешница" и "етнокултура Криводол", намерени при разкопки в землището на селища от общината и етнографска сбирка, съдържаща експонати - дарения от местната общност. Художествена галерия с експонати от всички жанрове на изобразителното изкуство предимно дарения.