select language:     Български English

Население

Община Криводол се състои от 15 населени места.

Брой на населението на общината: 8 754 жители

Брой на населението по населени места:
гр. Криводол - 3 453,
с. Баурене - 351,
с. Ботуня - 113,
с. Галатин - 580,
с. Главаци - 200,
с. Голямо Бабино - 226,
с. Градешница - 401,
с. Добруша - 143,
с. Краводер - 740,
с. Лесура - 771,
с. Осен - 160,
с. Пудрия - 617,
с. Ракево - 681,
с. Урoвене - 124,
с. Фурен - 194.

/регистрирани по постоянен адрес към 15.03.2016 г./

Криводол е един от най-младите градове във Врачанска област. През 1880 г. наброява 982 жители, в началото на XX век те вече са 1117. В следвоенната 1946 г. в Криводол живеят 2812 човека.