select language:     Български English

Парламентарни избори 2013

 

Решение № 2398-НС/09.04.2013 г. на ЦИК  - поредност на номерата на партиите и коалициите от партии в бюлетината

 

 

 

Във връзка с изготвяне на избирателните списъци за произвеждане на избори за народни представители на 12.05.2013 г., в Община Криводол и кметствата ще се приемат следните заявления:
 
до 11 април 2013 г. (включително)
 
Избиратели с трайни увреждания могат да заявят гласуване с подвижна избирателна урна (Приложение № 24-НС)
За гласуване по настоящ адрес трябва да се подаде и заявление по чл. 53, ал. 1 от ИК – Приложение № 20-НС.
Задължително да е придружено от копие на Решение на ТЕЛК/НЕЛК!
 
до 27 април 2013 г. (включително)
 
1. Вписване на гласоподавател в списъците по настоящ адрес (Приложение № 20-НС)
 
2. Подаване на заявление за издаване на удостоверение за гласуване на друго място (Приложение № 17-НС)
Удостоверение за гласуване на друго място могат да получат само кандидати за народни представители, членове на ЦИК – София, РИК – Враца и наблюдатели
 
до 04 май 2013 г. (включително)
 
1. Избирателите подават заявления за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци (Приложение № 15-НС)
2. Граждани, вписани в т. нар. „забранителен списък“, за които основанието за вписване не е на лице/е отпаднало, могат да подадат заявление за вписване в избирателния списък на секцията по постоянен адрес (Приложение № 12-НС), като задължително представят доказателства (документи), доказващи избирателните им права.
       
          Вписването може да се извърши и в изборния ден, след подаване на заявление (Приложение 13-НС) и получаване на удостоверение от общината (Приложение № 14-НС).
        ЗАБРАНИТЕЛНИЯТ СПИСЪК ЩЕ БЪДЕ ПУБЛИКУВАН НА САЙТА НА ОБЩИНАТА ДО 01.05.2013 г.

до 10 май 2013 г. (включително)

1. Подаване заявление за вписване/дописване в избирателните списъци по постоянен адрес
(Приложение № 16-НС)
Подава се от гласоподавател, чието име е изпуснато от избирателния списък, но има право да гласува.
Вписването може да се извърши и от СИК в деня на избора.
2. Българските граждани, живеещи извън Република България, които се намират в страната в изборния ден, могат да гласуват по постоянния си адрес
(Приложение № 25-НС)
Когато тези лица са били заличени от избирателните списъци, могат да подадат заявление за вписване по постоянен адрес.
Вписването може да се извърши и от СИК в деня на избора, след представяне на документ за самоличност и подписване на декларация, че не е гласувал и няма да гласува на друго място.
 
 

Приложение № 12

Приложение № 13

Приложение № 15

Приложение № 16

Приложение № 17

Приложение № 20

Приложение № 24

Приложение № 25