select language:     Български English

Проекти на нормативни документи - 2022 г.

Проект за приемане на План-сметка по чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ за 2023 г. - публикуван на 12.12.2022 г.

Обяснителна записка

Проект за изменение на Наредба №12 и Наредба № 23, за отмяна на месечните такси за ползване на детски ясли и детски градини - публикуван на 04.03.2022 г.