select language:     Български English

Проекти на нормативни документи - 2022 г.

Проект за изменение на Наредба №12 и Наредба № 23, за отмяна на месечните такси за ползване на детски ясли и детски градини - публикуван на 04.03.2022 г.