select language:     Български English

Протоколи от заседания на ОбС 2015 г.

Протокол № 54/06.02.2015 г. - публикуван на 09.02.2015 г.

Протокол № 55/27.02.2015 г. - публикуван на 05.03.2015 г.

Протокол № 56/27.03.2015 г. - публикуван на 30.03.2015 г.

 

Тематичен План за заседанията на ОбС за периода 01.04.2015 - 30.06.2015 г.
 
Протокол № 57/29.04.2015 г. - публикуван на 30.04.2015 г.
 
Протокол № 58/27.05.2015 г. - публикуван на 28.05.2015 г.
 
Протокол № 59/12.06.2015 г. - публикуван на 15.06.2015 г.
 
 
Протокол № 61/31.07.2015 г. - публикуван на 04.08.2015 г.
 
Протокол № 62/21.08.2015 г. - публикуван на 24.08.2015 г.
 
Протокол № 64/02.09.2015 г. - публикуван на 04.09.2015 г.
 
Протокол № 65/25.09.2015 г. - публикуван на 28.09.2015 г.

Протокол № 66/16.10.2015 г. - публикуван на 19.10.2015 г.

Протокол № 1/09.11.2015 г. - публикуван на 16.11.2015 г.

Протокол № 2/18.11.2015 г. - публикуван на 20.11.2015 г.

Протокол №3/27.11.2015 г. - публикуван на 30.11.2015 г.

Протокол №4/18.12.2015 г. - публикуван на 22.12.2015 г.