select language:     Български English

Протоколи от заседания на ОбС - 2022 г.

Протокол № 33/28.01.2022 г. - публикуван на 31.01.2022 г.

Протокол № 34/25.02.2022 г. - публикуван на 28.02.2022 г.

Протокол № 35/31.03.2022 г. - публикуван на 01.04.2022 г.

Протокол № 36/29.04.2022 г. - публикуван на 04.05.2022 г.

Протокол № 37/17.05.2022 г. - публикуван на 18.05.2022 г.

Протокол № 38/17.06.2022 г. - публикуван на 20.06.2022 г.

Протокол № 39/04.07.2022 г. - публикуван на 04.07.2022 г.

Протокол № 40/29.07.2022 г. - публикуван на 02.08.2022 г.

Протокол № 41/29.08.2022 г. - публикуван на 30.08.2022 г.

Протокол № 43/29.09.2022 г. - публикуван на 30.09.2022 г.

Протокол № 44/21.10.2022 г. - публикуван на 25.10.2022 г.

Протокол № 45/15.11.2022 г. - публикуван на 17.11.2022 г.

Протокол № 46/23.12.2022 г. - публикуван на 29.12.2022 г.