select language:     Български English

Протоколи от заседания на ОбС - 2022 г.

Протокол № 33/28.01.2022 г. - публикуван на 31.01.2022 г.

Протокол № 34/25.02.2022 г. - публикуван на 28.02.2022 г.

Протокол № 35/31.03.2022 г. - публикуван на 01.04.2022 г.

Протокол № 36/29.04.2022 г. - публикуван на 04.05.2022 г.

Протокол № 37/17.05.2022 г. - публикуван на 18.05.2022 г.