Протокол № 47/13.01.2023 г. - публикуван на 17.01.2023 г.

Протокол № 48/28.02.2023 г. - публикуван на 02.03.2023 г.

Протокол № 49/31.03.2023 г. - публикуван на 04.04.2023 г.

Протокол № 50/28.05.2023 г. - публикуван на 03.05.2023 г.

Протокол № 51/05.05.2023 г. - публикуван на 09.05.2023 г.

Протокол № 52/31.05.2023 г. - публикуван на 02.06.2023 г.

Протокол № 53/23.06.2023 г. - публикуван на 27.06.2023 г.

 Протокол № 54/31.07.2023 г. - публикуван на 01.08.2023 г.

Протокол № 55/15.08.2023 г. - публикуван на 16.08.2023 г.

Протокол № 56/29.08.2023 г. - публикуван на 31.08.2023 г.

Протокол № 58/25.09.2023 г. - публикуван на 26.09.2023 г.

Протокол № 59/20.10.2023 г. - публикуван на 20.10.2023 г.

Протокол № 1/10.11.2023 г. - публикуван на 14.10.2023 г.

Протокол № 2/30.11.2023 г. - публикуван на 01.12.2023 г.

Протокол № 3 /08.12.2023 г. - публикуван на 11.12.2023 г.

Протокол № 4/22.12.2023 г. - публикуван на 29.12.2023 г.