select language:     Български English

Протоколи от заседания на ОбС - 2023 г.

Протокол № 47/13.01.2023 г. - публикуван на 17.01.2023 г.

Протокол № 48/28.02.2023 г. - публикуван на 02.03.2023 г.

Протокол № 49/31.03.2023 г. - публикуван на 04.04.2023 г.

Протокол № 50/28.05.2023 г. - публикуван на 03.05.2023 г.

Протокол № 51/05.05.2023 г. - публикуван на 09.05.2023 г.

Протокол № 52/31.05.2023 г. - публикуван на 02.06.2023 г.