Протокол № 21/01.02.2013 г. - публикуван на 04.02.2013 г.
04.02.2013 13:47
Изтегли
Протокол № 22/27.02.2013 г. - публикуван на 01.03.2013 г.
01.03.2013 09:16
Изтегли
Протокол № 23/29.03.2013 г. - публикуван на 02.04.2013 г.
02.04.2013 14:37
Изтегли
Протокол № 24/08.04.2013 г. - публикуван на 10.04.2013 г.
10.04.2013 15:21
Изтегли
Протокол № 25/15.04.2013 г. - публикуван на 19.04.2013 г.
19.04.2013 11:54
Изтегли
Протокол № 26/26.04.2013 г. - публикуван на 30.04.2013 г.
30.04.2013 15:17
Изтегли
Протокол № 27/10.05.2013 г. - публикуван на 15.05.2013 г.
15.05.2013 13:44
Изтегли
Протокол № 28/31.05.2013 г. - публикуван на 04.06.2013 г.
04.06.2013 13:33
Изтегли
Протокол № 29/05.07.2013 г. - публикуван на 09.07.2013 г.
09.07.2013 09:25
Изтегли
Протокол № 30/16.08.2013 г. - публикуван на 19.08.2013 г.
19.08.2013 16:38
Изтегли
Протокол № 31/29.08.2013 г.
10.09.2013 09:10
Изтегли
Протокол № 32/11.09.2013 г. - публикуван на 16.09.2013 г.
16.09.2013 08:54
Изтегли
Протокол № 33/11.10.2013 г. - публикуван на 15.10.2013 г.
15.10.2013 08:31
Изтегли
Протокол № 34/15.11.2013 г. - публикуван на 21.11.2013 г.
21.11.2013 08:39
Изтегли
Протокол № 35/06.12.2013 г. - публикуван на 11.12.2013 г.
11.12.2013 11:44
Изтегли
Протокол № 36/27.12.2013 г. - публикуван на 02.01.2014 г.
02.01.2014 15:06
Изтегли