select language:     Български English

Протоколи от заседания на Общински съвет 2014 г.

Протокол № 37/31.01.2014 г. - публикуван на 04.02.2014 г.

Протокол № 38/07.02.2014 г. - публикуван на 13.02.2014 г.

Протокол № 39/28.02.2014 г. - публикуван на 05.03.2014 г.

Протокол № 40/28.03.2014 г. - публикуван на 01.04.2014 г.

Протокол № 41/11.04.2014 г. - публикуван на 15.04.2014 г.

Протокол № 42/09.05.2014 г. - публикуван на 12.05.2014 г.

Протокол № 43/27.06.2014 г. - публикуван на 30.06.2014 г.

Протокол № 44/01.08.2014 г. - публикуван на 06.08.2014 г.

Протокол № 45/11.08.2014 г. - публикуван на 13.08.2014 г.

Протокол № 46/29.08.2014 г. - публикуван на 03.09.2014 г.

Протокол № 47/29.08.2014 г. - публикуван на 03.09.2014 г.

Протокол № 48/10.09.2014 г. - публикуван на 11.09.2014 г.

Протокол № 49/24.09.2014 г. - публикуван на 26.09.2014 г.

Протокол № 50/25.09.2014 г. - публикуван на 26.09.2014 г.

Протокол № 51/24.10.2014 г. - публикуван на 29.10.2014 г. 

Протокол № 52/28.11.2014 г. - публикуван на 02.12.2014 г.

Протокол № 53/30.12.2014 г. - публикуван на 05.01.2015 г. План-сметка