select language:     Български English

Протоколи от заседания на Общински съвет Криводол - 2018 г.

Протокол № 41/05.01.2018 г. - публикуван на 08.01.2018 г.

Протокол № 42/26.01.2018 г. - публикуван на 30.01.2018 г.

Протокол № 43/26.02.2018 г. - публикуван на 27.02.2018 г.

Протокол № 44/13.03.2018 г. - публикуван на 14.03.2018 г.

Протокол № 45/04.04.2018 г. - публикуван на 05.04.2018 г.

Протокол № 46/26.04.2018 г. - публикуван на 27.04.2018 г.

Протокол № 47/31.05.2018 г. - публикуван на 01.06.2018 г.

Протокол № 48/29.06.2018 г. - публикуван на 02.07.2018 г.

Протокол № 49/31.07.2018 г. - публикуван на 07.08.2018 г.

Протокол № 50/28.08.2018 г. - публикуван на 30.08.2018 г.

Протокол № 52/28.09.2018 г. - публикувн на 01.10.2018 г.

Протокол № 53/12.10.2018 г. - публикуван на 15.10.2018 г.

Протокол № 54/30.11.2018 г. - публикуван на 03.12.2018 г.

Протокол № 55/28.12.2018 г. - публикуван на 31.12.2018 г.