select language:     Български English

Протоколи от заседания на Общински съвет Криводол - 2019 г.

Протокол № 56/31.01.2019 г. - публикуван на 01.02.2019 г.

Протокол № 57/28.02.2019 г. - публикуван на 01.03.2019 г.

Протокол № 58/29.03.2019 г. - публикуван на 03.04.2019 г.

Протокол № 59/24.04.2019 г. - публикуван на 25.04.2019 г.

Протокол № 60/31.05.2019 г. - публикуван на 04.06.2019 г.

Протокол № 61/26.06.2019 г. - публикуван на 27.06.2019 г.

Протокол № 62/31.07.2019 г. - публикуван на 02.08.2019 г.

Протокол № 63/23.08.2019 г. - публикуван на 26.08.2019 г.

Протокол № 65/27.09.2019 г. - публикуван на 30.09.2019 г.

Протокол № 66/24.10.2019 г. - публикуван на 25.10.2019 г.

Протокол № 1/06.11.2019 г. - публикуван на 08.11.2019 г.

Протокол № 2/19.11.2019 г. - публикуван на 20.11.2019 г.

 Протокол № 3/13.12.2019 г. - публикуван на 16.12.2019 г.

Протокол № 4/30.12.2019 г. - публикуван на 02.01.2020 г.