select language:     Български English

РЕГИСТЪР ДЕКЛАРАЦИИ НА КМЕТОВЕ МАНДАТ 2023-2027 Г.

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР

 

на подадените декларации по чл. 49 от Закона за  противодействие на корупцията

от Кметове на кметства в Община Криводол

 

№ по ред

 

Име и фамилия

 

Длъжност

 

Чл. 49,ал. 1,  т. 1

   за     несъвместимост

 

 

  Чл. 49,ал. 1, т. 2

          Част II

       Интереси

  1.  

Галя  Гецова

Кмет на кметство      Краводер

Декларация

Декларация

       2.

Петър Димитров

Кмет на кметство

Уровене

Декларация

Декларация