select language:     Български English

РЕГИСТЪР ДЕКЛАРАЦИИ НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - 2024 г.

 Р Е Г И С Т Ъ Р

на подадените декларации по чл. 49 от Закона за противодействие на корупцията от служителите в Общинска администрация Криводол

 

 

№ по ред

 

Име и фамилия

 

 

Длъжност

 

  Чл. 49,ал. 1,  т. 1

за    несъвместимост

 

 

Чл. 49,ал. 1, т. 2

       Част II

     Интереси

  1.  

Мариела Тодорова

Технически сътрудник   Кметство Пудрия

Декларация

Декларация

        2.

Цветан Цветков

Технически сътрудник Кметство Краводер

Декларация

Декларация

        3.

Татяна Петрова

Технически сътрудник Кметство Галатин

Декларация

Декларация