Р Е Г И С Т Ъ Р

на подадените декларации по чл. 49 от Закона за противодействие на корупцията от служителите в Общинска администрация Криводол

 

 

№ по ред

 

Име и фамилия

 

 

Длъжност

 

  Чл. 49,ал. 1,  т. 1

за    несъвместимост

 

 

Чл. 49,ал. 1, т. 2

       Част II

     Интереси

  1.  

Мариела Тодорова

Технически сътрудник   Кметство Пудрия

Декларация

Декларация

        2.

Цветан Цветков

Технически сътрудник Кметство Краводер

Декларация

Декларация

        3.

Татяна Петрова

Технически сътрудник Кметство Галатин

Декларация

Декларация

 
       4.  Памела Илиева

 Главен експерт

"Устройство на територията, архитектура и благоустройство"

 Декларация  Декларация