ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР

на подадените декларации по чл. 49 от Закона за  противодействие на корупцията

на общински съветници в Община Криводол Мандат 2023-2027 г.

 

    №

  по   ред

 

    Име и фамилия

 

      

          Длъжност

 

Чл. 49,ал. 1,  т. 1           за несъвместимост

 

        1.

Вероника Василева

Общински съветник

Декларация

        2.

Илиян

Еленков

Общински съветник

          Декларация

        3.

Любима Асенова- Тодорова

Общински съветник

Декларация

         4.

Петър

Ангелов

Общински съветник

Декларация

          5.

Петър

Спасов

Общински съветник

Декларация

          6.

Стефан Кацарски                 

Общински съветник

Декларация

          7.

Цветелина Петрова

Общински съветник

 Декларация

          8.

Юрий Кацарски

Общински съветник

Декларация