select language:     Български English

Съобщение съгласно чл.62а. ал.1 от Закона за водите

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.62А. АЛ. 1 публикувано на 19.10.2021г.